• Art. 611tc. - Przekazani...
  22.09.2023

Art. 611tc. KPK


Przekazanie informacji o treści prawa obcego w zakresie warunkowego zwolnienia

§ 1.
Sąd może zwrócić się do właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia o przekazanie informacji o treści prawa obcego mającego zastosowanie do warunkowego zwolnienia. Po uzyskaniu informacji o treści prawa obcego sąd może odstąpić od wystąpienia, o którym mowa w art. 611t wystąpienie do organu państwa UE o wykonanie kary pozbawienia wolności § 1, lub je cofnąć albo zastrzec w porozumieniu z właściwym sądem lub innym organem państwa wykonania orzeczenia, że do decyzji o warunkowym zwolnieniu zastosowanie ma prawo polskie.
§ 2.
Do czasu rozpoczęcia wykonania kary w państwie wykonania orzeczenia sąd może odstąpić od wystąpienia, o którym mowa w art. 611t wystąpienie do organu państwa UE o wykonanie kary pozbawienia wolności § 1, lub je cofnąć także w wyniku zaistnienia innych przeszkód.
§ 3.
Jeżeli państwo wykonania orzeczenia zwraca się o zgodę na ściganie skazanego za popełnione przestępstwo lub wykonanie kar orzeczonych przed przekazaniem skazanego temu państwu, sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 30 dni. Art. 607e ściganie i wykonywanie kar wobec osoby przekazanej § 3 pkt 6, art. 607p przesłanki obligatoryjnej odmowy wykonania nakazu europejskiego, art. 607r przesłanki fakultatywnej odmowy wykonania nakazu europejskiego oraz art. 607s inne przesłanki odmowy wykonania nakazu europejskiego § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 611tc. Przekazanie informacji o treści prawa obcego ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...