• Art. 611tf. - Przekazani...
  24.09.2023

Art. 611tf. KPK


Przekazanie skazanego przebywającego na terytorium RP

§ 1.
Skazanego przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje się właściwemu sądowi lub innemu organowi państwa wykonania orzeczenia najpóźniej w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się zapadłej w tym państwie decyzji o wykonaniu orzeczenia. Art. 607n przekazanie osoby ściganej państwu wydania nakazu europejskiego § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
W wypadku konieczności uzyskania zgody innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na przewóz skazanego przez jego terytorium, Minister Sprawiedliwości występuje z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przewóz. Art. 611t wystąpienie do organu państwa UE o wykonanie kary pozbawienia wolności § 6 zdanie pierwsze i § 7 stosuje się odpowiednio.
§ 3.
W wypadku gdy właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskaże, iż skazany może być ścigany lub pozbawiony wolności w związku z przestępstwem popełnionym przed opuszczeniem przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Sprawiedliwości może cofnąć wniosek o udzielenie zezwolenia na przewóz.
§ 4.
Jeżeli nastąpi nieprzewidziane lądowanie, o którym mowa w art. 607zb zezwolenie na przewóz osoby ściganej przez terytorium RP § 4, informacje określone w art. 611t wystąpienie do organu państwa UE o wykonanie kary pozbawienia wolności § 6 przekazuje się w terminie 72 godzin.
Art. 611tf. Przekazanie skazanego przebywającego na teryt... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...