• Kodeks postępowania karne...
  22.04.2024

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2024.0.37 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela, pokrzywdzonego lub sądowego kuratora zawodowego albo z urzędu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
W kwestii podjęcia postępowania warunkowo umorzonego orzeka sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy.
§ 2.
W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, oskarżony i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik.
§ 3.
Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania oraz w kwestii podjęcia postępowania przysługuje zażalenie.
§ 4.
O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego należy powiadomić poręczającego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W razie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego, sprawa toczy się od nowa na zasadach ogólnych, przed sądem właściwym do jej rozpoznania. Przepis art. 341 posiedzenie w sprawie warunkowego umorzenia postępowania § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...