• Art. 3. - Umowa o kredyt...
  23.06.2024
Obserwuj akt

Art. 3. kredyt hipot. i nadz


Umowa o kredyt hipoteczny

1.
Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:
1)
prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846);
2)
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3)
prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;
4)
udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.
2.
Za umowę o kredyt hipoteczny uważa się w szczególności umowę:
1)
pożyczki,
2)
kredytu w rozumieniu art. 69 umowa kredytu ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U.z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.),
3)
o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,
4)
o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
5)
o kredyt odnawialny
– o ile spełnia warunki określone w ust. 1.
Art. 3. Umowa o kredyt hipoteczny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...