• Art. 50. - Elementy wnio...
  30.05.2024
Obserwuj akt

Art. 50. kredyt hipot. i nadz


Elementy wniosku o zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie usług pośrednictwa kredytu hipotecznego

1.
Wniosek, o którym mowa w art. 49 zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie usług pośrednictwa kredytu hipotecznego ust. 1, zawiera dane, o których mowa:
1)
w art. 63 dane zawarte w rejestrze pośredników kredytowych ust. 1 pkt 2 i 3 – w przypadku pośrednika kredytu hipotecznego będącego osobą fizyczną;
2)
w art. 63 dane zawarte w rejestrze pośredników kredytowych ust. 2 pkt 2 i 3 – w przypadku pośrednika kredytu hipotecznego niebędącego osobą fizyczną.
2.
Jeżeli dane, o których mowa w ust. 1, dotyczą osób fizycznych, wniosek zawiera także numery Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) tych osób.
3.
Do wniosku, o którym mowa w art. 49 zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie usług pośrednictwa kredytu hipotecznego ust. 1, dołącza się zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 49 zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie usług pośrednictwa kredytu hipotecznego ust. 1 pkt 1 lit. b, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o tym, że nie orzeczono upadłości wobec przedsiębiorcy i osób pełniących funkcje zarządcze u przedsiębiorcy oraz nie toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe, a także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia.
Art. 50. Elementy wniosku o zezwolenie na wykonywanie dzi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...