• Art. 89. - Przepisy prze...
  16.07.2024
Obserwuj akt

Art. 89. kredyt hipot. i nadz


Przepisy przejściowe

1.
Instytucje pożyczkowe prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie udzielania lub dawania przyrzeczenia udzielenia kredytu konsumenckiego mogą kontynuować tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, o którym mowa w art. 59aa ustawy zmienianej w art. 82 zmiana ustawy o kredycie konsumenckim, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Podmiot określony w ust. 1, który w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy złoży wniosek o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych, o którym mowa w art. 59aa rozpoczęcie wykonywania działalności przez instytucję pożyczkową ustawy zmienianej w art. 82 zmiana ustawy o kredycie konsumenckim, może kontynuować działalność, o której mowa w ust. 1, bez wpisu do tego rejestru do dnia rozpatrzenia tego wniosku.
3.
Do wniosków, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 59ac wpis do rejestru instytucji pożyczkowych ust. 4 ustawy zmienianej w art. 82 zmiana ustawy o kredycie konsumenckim. Wnioski te są rozpatrywane w terminie 6 miesięcy od dnia ich złożenia lub uzupełnienia.
Art. 89. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...