• Kodeks rodzinny i opiekuń...
  13.04.2024

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2023.0.2809 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dział I. Przepisy ogólne

§ 1.
Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej.
§ 2.
Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.
§ 1.
Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.
§ 2.
Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...