• Kodeks rodzinny i opiekuń...
  03.06.2023

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stan prawny aktualny na dzień: 03.06.2023

Dz.U.2020.0.1359 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Oddział 3. Rozdzielność majątkowa

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.
Orzeczenia: 19 Porównania: 1
Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...