• Kodeks rodzinny i opiekuń...
  02.03.2024

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2023.0.2809 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Oddział 3. Rozdzielność majątkowa

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.
Orzeczenia: 19 Porównania: 1
Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...