• Art. 226. KSH - Wynagrodz...
  29.09.2023

Art. 226. KSH


Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie rachunkowości i działalności spółki z o.o.

§ 1.
Wynagrodzenie biegłego rewidenta określa sąd rejestrowy.
§ 2.
Koszty badania rachunkowości oraz działalności spółki ponosi żądający.
§ 3.
Jeżeli badanie, o którym mowa w § 2, wykaże nadużycie, niekorzystne dla spółki działanie lub rażące naruszenie prawa bądź umowy spółki, żądający tego badania ma prawo żądać od spółki zwrotu kosztów przeprowadzonego badania.
Art. 226. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie rac... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...