• Art. 300[105]. - Umowa o...
  03.10.2023

Art. 300105. KSH


Umowa objęcia akcji nowej emisji i jej forma

§ 1.
Akcje nowej emisji są obejmowane na podstawie umowy objęcia akcji. W umowie objęcia akcji spółka zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu.
§ 2.
Zawarcie umowy objęcia akcji następuje w drodze złożenia oferty objęcia akcji przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Przyjęcie oferty nie może być uzależnione od warunku lub terminu.
§ 3.
Umowa objęcia akcji powinna być zawarta w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
Art. 300105. Umowa objęcia akcji nowej emisji ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...