• Art. 300[107]. - Element...
  02.10.2023

Art. 300107. KSH


Elementy zgłoszenia emisji akcji do rejestru

§ 1.
Emisję akcji zarząd zgłasza do rejestru.
§ 2.
Do zgłoszenia emisji akcji należy dołączyć:
1)
uchwałę o emisji akcji;
2)
umowy objęcia akcji;
3)
oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie nowych akcji zostały wniesione w części przewidzianej w uchwale o emisji akcji lub umowach objęcia akcji;
4)
oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego.
§ 3.
Akcje nowej emisji powstają z chwilą wpisu do rejestru.
Art. 300107. Elementy zgłoszenia emisji akcji ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...