• Art. 300[67]. - Umowa pr...
  03.10.2023

Art. 30067. KSH


Umowa prostej spółki akcyjnej z członkiem zarządu

§ 1.
W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy albo rada nadzorcza.
§ 2.
Uchwała akcjonariuszy może określić wynagrodzenie członków zarządu.
§ 3.
W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 30014 wykonywanie uprawień akcjonariusza w jednoosobowej prostej spółce akcyjnej, jest zarazem członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Art. 30067. Umowa prostej spółki akcyjnej z cz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...