• Art. 390[1]. - Uprawnien...
  21.05.2024

Art. 3901. KSH


Uprawnienia rady nadzorczej spółki akcyjnej

§ 1.
Rada nadzorcza może również:
1)
delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
2)
ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej).
§ 2.
Skorzystanie przez radę nadzorczą z uprawnień określonych w § 1 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce.
§ 3.
Delegowany członek rady nadzorczej, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz komitet rady nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 zadania rady nadzorczej spółki akcyjnej § 4, chyba że rada nadzorcza postanowi inaczej. Przepis art. 382 zadania rady nadzorczej spółki akcyjnej § 5 stosuje się.
§ 4.
Delegowany członek rady nadzorczej, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz komitet rady nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać radzie nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
Art. 3901. Uprawnienia rady nadzorczej spółki ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...