• Art. 441. KSH - Zgłoszeni...
  26.02.2024

Art. 441. KSH


Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do sądu

§ 1.
Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.
§ 2.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1)
uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego bądź uchwałę zarządu, o której mowa w art. 446 uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, ustalenia ceny emisyjnej lub przyznania akcji w zamian a wkłady niepieniężne § 1;
2)
ogłoszenie i wzór zapisu, jeżeli podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze subskrypcji zamkniętej albo otwartej;
3)
spis nabywców akcji z uwidocznieniem liczby akcji, przypadających na każdego z nich, oraz wysokości uiszczonych wpłat;
4)
dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane;
5)
oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały wniesione, a w przypadku gdy wniesienie wkładów niepieniężnych ma nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, że przejście tych wkładów na spółkę jest zapewnione w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego;
6)
jeżeli objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej – umowę objęcia akcji albo, w przypadku subskrypcji akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 podwyższenie kapitału zakładowego § 4 – formularz zapisu na akcje wypełniony przez subskrybenta;
7)
oświadczenie zarządu, o którym mowa w art. 310 chwila zawiązania spółki akcyjnej § 2 w związku z art. 431 podwyższenie kapitału zakładowego § 7, jeśli zarząd złożył takie oświadczenie.
§ 3.
W przypadku objęcia akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 podwyższenie kapitału zakładowego § 4 należy dołączyć ten dokument wraz z oświadczeniem zarządu, że dokument został opublikowany zgodnie z tymi przepisami.
§ 4.
Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.
Art. 441. Zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego do... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...