• Art. 516[15]. KSH - Wyłąc...
  28.05.2024

Art. 51615. KSH


Wyłączenie stosowania do połączenia transgranicznego spółek niektórych przepisów ustawy

§ 1.
Jeżeli spółka przejmująca posiada w spółce albo spółkach przejmowanych wszystkie udziały, akcje i inne papiery wartościowe, zapewniające prawo do głosowania na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu spółki albo spółek przejmowanych, albo w przypadku gdy połączenie transgraniczne przez przejęcie jest przeprowadzane przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w spółce przejmującej i w spółce albo spółkach przejmowanych, a spółka przejmująca nie przyznaje żadnych udziałów albo akcji na podstawie połączenia, nie stosuje się przepisów art. 494 zasada sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków § 4, art. 5163 elementy planu połączenia transgranicznego § 1 pkt 2, 3, 5–7 i 91 oraz art. 5166 wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu połączenia transgranicznego.
§ 2.
Wobec spółki przejmowanej nie stosuje się przepisów art. 506 uchwały w sprawie połączenia spółek oraz art. 5165 sprawozdanie zarządu spółki uzasadniające połączenie transgraniczne.
§ 3.
Jeżeli spółka przejmująca posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej lecz nieobejmującej całego jej kapitału, do łączącej się spółki stosuje się art. 502 badanie przez biegłego planu połączenia spółek i art. 503 opinia biegłego z badania planu połączenia spółek.
§ 4.
Jeżeli przepisy państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wszystkich łączących się spółek przewidują zwolnienie z obowiązku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 506 uchwały w sprawie połączenia spółek, plan połączenia transgranicznego lub informacje i dokumenty, o których mowa w art. 5164 czynności spółki przed podjęciem uchwały o połączeniu transgranicznym § 1 i 4, sprawozdanie, o którym mowa w art. 5165 sprawozdanie zarządu spółki uzasadniające połączenie transgraniczne, i opinię biegłego, o której mowa w art. 5166 wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu połączenia transgranicznego § 21, ujawnia lub udostępnia się co najmniej na miesiąc przed podjęciem przez spółkę decyzji w sprawie połączenia.
Art. 51615. Wyłączenie stosowania do połączeni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...