• Art. 516[8]. KSH - Uzależ...
  25.05.2024

Art. 5168. KSH


Uzależnienie skuteczności połączenia od zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie

§ 1.
W uchwale o połączeniu można uzależnić skuteczność połączenia od zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie warunków uczestnictwa przedstawicieli pracowników.
§ 2.
Uchwała o połączeniu transgranicznym nie podlega zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie tego, że:
1)
stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 5163 elementy planu połączenia transgranicznego § 1 pkt 2, nie został ustalony należycie lub
2)
cena odkupu, o której mowa w art. 51611 uprawnienie wierzyciela krajowego do żądania odkupu jego udziałów lub akcji § 21, nie została ustalona należycie, lub
3)
informacje podane w odniesieniu do stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 5163 elementy planu połączenia transgranicznego § 1 pkt 2, lub ceny odkupu, o której mowa w art. 51611idx 1 § 21, nie spełniają wymogów prawnych.
§ 3.
Przepis § 2 nie ogranicza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Art. 5168. Uzależnienie skuteczności połączeni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...