• Art. 616. - Sprawy o wpi...
  29.09.2023

Art. 616. KSH


Sprawy o wpis do rejestru spółek niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy

Do spraw o wpis do rejestru spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.
Art. 616. Sprawy o wpis do rejestru spółek niezakończone... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...