• § 10. - Rubryka 0.2 „dan...
  21.02.2024
Obserwuj akt

§ 10 kw w systemie inform


Rubryka 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej”

Rubryka 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” obejmuje następujące pola:
1)
0.2.0.1 „stan w czasie założenia” – wskazanie, że założenie księgi wieczystej następuje:
– dla nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta,
– dla nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów,
– dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna,
– dla nieruchomości, dla której prowadzona była dotychczasowa księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,
– w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej,
– w wyniku wyodrębnienia lokalu.
Przepis stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2)
0.2.0.2 „chwila zapisania księgi” – data, godzina i minuta pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych;
3)
0.2.0.3 „chwila ujawnienia księgi” – data, godzina i minuta pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji; dla księgi wieczystej założonej w systemie teleinformatycznym chwila ujawnienia księgi wieczystej jest zgodna z chwilą zapisania księgi wieczystej wpisaną w polu 0.2.0.2 „chwila zapisania księgi”;
4)
0.2.0.4 „data założenia dotychczasowej księgi wieczystej” – data założenia księgi wieczystej, której treść została przeniesiona z dotychczas ustalonych wzorów do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym.
§ 10 Rubryka 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...