• § 2. - Objaśnienie pojęć
  26.03.2023
Obserwuj akt

§ 2 kw w systemie inform


Objaśnienie pojęć

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
księdze wieczystej – należy przez to rozumieć księgę wieczystą prowadzoną w systemie teleinformatycznym;
2)
dotychczasowej księdze wieczystej – należy przez to rozumieć księgę wieczystą, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym;
3)
księdze wieczystej dawnej – należy przez to rozumieć księgę hipoteczną (gruntową, wieczystą) założoną przed dniem 1 stycznia 1947 r.;
4)
adnotacji – należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o skardze kasacyjnej, wzmiankę o wszczęciu postępowania z urzędu, wykonanie orzeczenia sądu w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;
5)
wniosku o wpis – należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka, sędziego-komisarza i inne przewidziane w przepisach szczególnych;
6)
EGIB – należy przez to rozumieć ewidencję gruntów i budynków;
7)
RZHLZ – należy przez to rozumieć rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych.
§ 2 Objaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...