• § 60. - Struktura rubryk...
  21.05.2024
Obserwuj akt

§ 60 kw w systemie inform


Struktura rubryki 1.12 „podstawa wpisu”

Rubryka 1.12 „podstawa wpisu” obejmuje:
1)
w podrubryce 1.12.1 „akt notarialny” następujące pola:
a) 1.12.1.1 „tytuł aktu” – tytuł aktu notarialnego,
b) 1.12.1.2 „numer rep A” – numer repertorium A prowadzonego przez notariusza,
c) 1.12.1.3 „data sporządzenia” – data sporządzenia aktu notarialnego,
d) 1.12.1.4 „imię pierwsze” – imię pierwsze notariusza (zastępcy notariusza),
e) 1.12.1.5 „imię drugie” – imię drugie notariusza (zastępcy notariusza),
f) 1.12.1.6 „nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego” – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza),
g) 1.12.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego” – drugi człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza),
h) 1.12.1.8 „siedziba” – siedziba kancelarii notarialnej,
i) 1.12.1.9 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się akt notarialny,
j) 1.12.1.10 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli dokument dołączono do akt innej księgi wieczystej;
2)
w podrubryce 1.12.2 „decyzja administracyjna” następujące pola:
a) 1.12.2.1 „przedmiot decyzji” – określenie rodzaju decyzji, wynikającej z podstawy prawnej jej wydania,
b) 1.12.2.2 „numer decyzji” – numer decyzji,
c) 1.12.2.3 „data wydania decyzji” – data wydania decyzji,
d) 1.12.2.4 „oznaczenie organu” – oznaczenie organu, który wydał decyzję,
e) 1.12.2.5 „siedziba organu” – siedziba organu, który wydał decyzję,
f) 1.12.2.6 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się decyzja administracyjna albo wydruk decyzji administracyjnej,
g) 1.12.2.7 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli decyzję administracyjną albo wydruk decyzji administracyjnej dołączono do akt innej księgi wieczystej;
3)
w podrubryce 1.12.3 „orzeczenie sądu” następujące pola:
a) 1.12.3.1 „rodzaj i przedmiot orzeczenia” – określenie rodzaju i przedmiotu orzeczenia,
b) 1.12.3.2 „sygnatura akt” – określenie sygnatury akt,
c) 1.12.3.3 „data wydania orzeczenia” – data wydania orzeczenia,
d) 1.12.3.4 „nazwa sądu” – wskazanie sądu, który wydał orzeczenie, wraz z określeniem nazwy i numeru wydziału,
e) 1.12.3.5 „siedziba sądu” – siedziba sądu, który wydał orzeczenie,
f) 1.12.3.6 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się orzeczenie sądu albo dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego,
g) 1.12.3.7 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli orzeczenie sądu albo dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego dołączono do akt innej księgi wieczystej;
4)
w podrubryce 1.12.4 „inna podstawa” następujące pola:
a) 1.12.4.1 „wskazanie podstawy” – szczegółowy opis dokumentu, obejmujący dane o jego treści, a jeżeli podstawą jest przepis prawa stanowiący podstawę wpisu – rodzaj i tytuł aktu prawnego oraz wskazanie miejsca ogłoszenia,
b) 1.12.4.2 „sygnatura” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument opatrzony sygnaturą – wskazanie tej sygnatury, zaś w przypadku gdy podstawą wpisu jest akt prawny – powołanie numeru jednostki redakcyjnej tego aktu,
c) 1.12.4.3 „data wydania” – data wystawienia dokumentu, a jeżeli podstawą wpisu jest akt prawny – wskazanie daty jego uchwalenia lub wydania,
d) 1.12.4.4 „wystawca” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie jego wystawcy, zaś w przypadku gdy podstawą wpisu jest akt prawny niebędący ustawą – wskazanie organu, który wydał ten akt,
e) 1.12.4.5 „numer karty akt” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie numeru lub numerów karty akt
księgi wieczystej, pod którymi znajduje się ten dokument albo wydruk dokumentu,
f) 1.12.4.6 „numer księgi” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie numeru księgi wieczystej, jeżeli dokument albo wydruk dokumentu dołączono do akt innej księgi wieczystej.
§ 60 Struktura rubryki 1.12 „podstawa wpisu” - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...