• Art. 154. KW - Opalnictwo...
  29.05.2024

Kodeks wykroczeń

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2023.0.2119 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Art. 154. KW


Opalnictwo na cudzym gruncie leśnym lub polnym, zaśmiecanie gruntu lub niszczenie urządzeń

§ 1.
Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym:
1)
wydobywa piasek, margiel, żwir, glinę lub torf,
2)
niszczy lub uszkadza urządzenia służące do utrzymania zwierząt lub ptaków,
3)
(uchylony)
4)
kopie dół lub rów,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
§ 2.
Kto na nienależący do niego grunt polny wyrzuca kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości,
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
§ 2a.
Usiłowanie wykroczenia określonego w § 2 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§ 2b.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
§ 3.
Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
Art. 154. Opalnictwo na cudzym gruncie leśnym lub polnym,... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...