• Kodeks wykroczeń
  21.10.2021

Kodeks wykroczeń

Stan prawny aktualny na dzień: 21.10.2021

Dz.U.2021.0.281 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Rozdział XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...