• Art. 14. - Wyłączenie st...
  24.03.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 24.03.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 14. KZN


Wyłączenie stosowania przepisów niektórych ustaw

Do przedstawienia stanowiska, o którym mowa w art. 11 stanowisko w sprawie nieruchomości, której przekazanie do KZN utrudni działanie organu lub jest niezasadne, sporządzenia opinii, o której mowa w art. 12 wymóg uzyskania opinii przed włączeniem nieruchomości do Zasobu ust. 1, i wydania rozstrzygnięć, o których mowa w art. 13 wniosek o rozstrzygnięcie sprawy przekazania nieruchomości do Zasobu ust. 3 i art. 13a rozstrzygnięcie wojewody w sprawie przekazania nieruchomości do Zasobu, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598).
Art. 14. Wyłączenie stosowania przepisów niektórych ustaw - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...