• Art. 140. - Przepisy dos...
  20.02.2024

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 20.02.2024

Dz.U.2023.0.1054 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 140. KZN


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Maksymalny limit środków budżetu państwa, do wysokości których mogą być udzielone KZN dotacje, o których mowa w art. 43 gospodarka finansowa KZN ust. 2 pkt 2 i art. 46 przychody KZN ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:
1)
w 2017 r. – 25 mln zł;
2)
w 2018 r. – 125 mln zł;
3)
w 2019 r. – 50 mln zł;
4)
w 2020 r. – 0 mln zł;
5)
w 2021 r. – 0 mln zł;
6)
w 2022 r. – 0 mln zł;
7)
w 2023 r. – 0 mln zł;
8)
w 2024 r. – 0 mln zł;
9)
w 2025 r. – 0 mln zł;
10)
w 2026 r. – 0 mln zł.
2.
(uchylony)
3.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 4.
4.
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału, została przekroczona:
1)
po pierwszym kwartale – co najmniej o 20%,
2)
po dwóch kwartałach – co najmniej o 15%,
3)
po trzech kwartałach – co najmniej o 10%
– minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zobowiązuje Prezesa KZN do stosowania mechanizmu korygującego polegającego na obniżeniu kosztów realizacji zadań przez KZN.
Art. 140. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...