• Art. 35. - Działania KZN...
  22.03.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 22.03.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 35. KZN


Działania KZN wymagające pisemnej zgody ministra

Pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wymaga:
1)
zaciąganie kredytów i pożyczek przez KZN, gdy ich wartość przekracza 4 000 000 zł;
1a)
ustanawianie zabezpieczeń, o których mowa w art. 66a wykorzystywanie przez KZN mienia Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń ust. 1 pkt 2;
2)
zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej wartość przekracza 4 000 000 zł;
2a)
przekazanie, o którym mowa w art. 51 gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu ust. 1 pkt 3a, gdy wartość przekazywanej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł;
3)
nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52 przekazanie nieruchomości samorządowi terytorialnemu lub wniesienie jej jako aportu do spółki, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł;
4)
ustanawianie hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości przekracza 4 000 000 zł;
5)
nabywanie nieruchomości przez KZN na rzecz Skarbu Państwa;
6)
nabywanie nieruchomości na własność KZN z przeznaczeniem na siedzibę KZN;
7)
tworzenie przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 2275 oraz z 2021 r. poz. 868);
8)
wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek, o których mowa w art. 7 tworzenie przez KZN spółek celowych ust. 1;
9)
tworzenie przez KZN społecznych inicjatyw mieszkaniowych;
10)
obejmowanie przez KZN udziałów lub akcji w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego;
11)
realizowanie obowiązku dopłat w spółkach z udziałem KZN, jeżeli uchwała wspólników o zobowiązaniu do dopłaty zapadła jednogłośnie.
Art. 35. Działania KZN wymagające pisemnej zgody ministra - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...