• Art. 43. - Gospodarka fi...
  02.04.2023

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2023

Dz.U.2021.0.1961 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 43. KZN


Gospodarka finansowa KZN

1.
KZN prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego sporządzanego, zgodnie z niniejszą ustawą oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na okres roku obrotowego i dwa kolejne lata. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2.
KZN wyodrębnia w planie, o którym mowa w ust. 1:
1)
przychody z prowadzonej działalności;
2)
dotacje z budżetu państwa;
3)
koszty, w szczególności:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług;
3a)
środki gromadzone na Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN;
4)
środki na wydatki majątkowe;
5)
stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
6)
stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;
7)
wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego;
8)
środki przyznane innym podmiotom.
3.
(uchylony)
4.
Prezes KZN sporządza plan finansowy w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata.
Art. 43. Gospodarka finansowa KZN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...