• Art. 46. - Przychody KZN
  23.05.2024

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.1054 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 46. KZN


Przychody KZN

1.
Przychodami KZN są:
1)
dotacje celowe z budżetu państwa, które mogą być udzielane do wysokości określanej corocznie w ustawie budżetowej, przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z wnoszeniem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu jako aport do spółek, o których mowa w art. 7 tworzenie przez KZN spółek celowych ust. 1, oraz do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego;
2)
dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności KZN;
3)
przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
4)
przychody z tytułu odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
6)
dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;
7)
przychody ze sprzedaży mienia własnego KZN;
8)
inne przychody z działalności KZN, w tym związane z karami umownymi.
2.
Przychodami z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu są:
1)
przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości z Zasobu;
2)
inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu.
Art. 46. Przychody KZN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...