• Art. 51b. - Zbywanie nie...
  02.04.2023

Art. 51b. KZN


Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”,

1.
W przypadku przekazania jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości, której wartość przekracza 2 000 000 zł, w celu, o którym mowa w art. 51 gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu ust. 1 pkt 3a, uchwałę, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”, podejmuje się po uzgodnieniu z ministrem, o którym mowa w art. 31 Organy KZN ust. 3.
2.
W przypadku sprzedaży nieruchomości przekazanej jednostce samorządu terytorialnego w celu, o którym mowa w art. 51 gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu ust. 1 pkt 3a, podlegająca zapłacie pieniężnej różnica, o której mowa w art. . 0_10 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”, stanowi przychód KZN ze zbycia tej nieruchomości.
3.
W przypadku gdy w terminie 3 lat od dnia przekazania jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości w celu, o którym mowa w art. 51 gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu ust. 1 pkt 3a, nie dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt”, KZN występuje do jednostki samorządu terytorialnego z żądaniem zwrotu tej nieruchomości do Zasobu albo zapłaty jej wartości rynkowej określonej na dzień żądania.
4.
Do umowy o przekazanie jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości w celu, o którym mowa w art. 51 gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu ust. 1 pkt 3a, przepis art. 52 przekazanie nieruchomości samorządowi terytorialnemu lub wniesienie jej jako aportu do spółki ust. 8 stosuje się odpowiednio.
Art. 51b. Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem „lokal za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...