• Art. 65a. - Prawo pierwo...
  13.06.2024

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2023.0.1054 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 65a. KZN


Prawo pierwokupu

1.
KZN przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
1)
nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 53 przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu;
2)
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 53 przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu;
3)
niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 65 sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu nieprzeznaczonych na inwestycje mieszkaniowe lub uzbrojenie techniczne ust. 1;
4)
prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 65 sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Zasobu nieprzeznaczonych na inwestycje mieszkaniowe lub uzbrojenie techniczne ust. 1.
2.
Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.
3.
Notariusz sporządzający umowę sprzedaży jest obowiązany do przekazania KZN wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
4.
Prawo pierwokupu Prezes KZN wykonuje przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w ust. 3. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.
5.
Wypis z aktu notarialnego obejmującego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, notariusz doręcza sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia.
6.
Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4:
1)
nieruchomość staje się własnością Skarbu Państwa i przechodzi do Zasobu, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości;
2)
prawo użytkowania wieczystego wygasa, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.
7.
Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.
Art. 65a. Prawo pierwokupu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...