• Art. 2. - Objaśnienie po...
  30.05.2024
Obserwuj akt

Art. 2. lot.uż.publ.


Objaśnienie pojęć

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
lotnisko użytku publicznego - lotnisko użytku publicznego w rozumieniu art. 54 lotniska użytku publicznego i użytku wyłącznego ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642);
2)
zakładający lotnisko - zakładającego lotnisko użytku publicznego w rozumieniu art. 55 wnioski o zezwolenie na założenie lotniska ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
3)
zarządzający lotniskiem - zarządzającego lotniskiem użytku publicznego w rozumieniu art. 59 wpisanie lotniska do rejestru lotnisk ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
4)
właściwa gmina - gminę właściwą ze względu na położenie lotniska użytku publicznego;
5)
prasa lokalna - prasę, która skierowana jest do adresatów zamieszkałych na określonym obszarze, w szczególności obszarze właściwej gminy;
6)
właściwy wojewoda - wojewodę właściwego ze względu na położenie lotniska użytku publicznego;
7)
inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego - budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska użytku publicznego lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego;
8)
urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego - urządzenia i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewnienia służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego, a także lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem.
Art. 2. Objaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...