• Art. 24. - Nabycie przez...
  25.02.2024
Obserwuj akt

Art. 24. lot.uż.publ.


Nabycie przez wojewodę nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji

1.
Wojewoda może nabyć od dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomość objętą decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w drodze umowy, zawartej nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stała się ostateczna. W takim przypadku decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość objętą tą umową nie wydaje się.
2.
Do ustalenia wysokości odszkodowania wypłacanego na podstawie umowy stosuje się przepisy art. 22 odszkodowanie za nieruchomości, wygaśnięcie użytkowania wieczystego ust. 3-6 i art. 23 zasady ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.
Art. 24. Nabycie przez wojewodę nieruchomości objętej dec... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...