• Art. 27. - Decyzja o wyg...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 27. lot.uż.publ.


Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję

1.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stanowi podstawę do wydania przez właściwego wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie lotniska użytku publicznego, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, lub zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd lub zarząd jest ustanowiony na rzecz wnioskodawcy, o którym mowa w art. 3 termin dla wydania decyzji o zezwoleniu realizację inwestycji, Przepisy art. 18 odesłanie do przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stosuje się odpowiednio.
2.
Jeżeli przeznaczona na lotnisko nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została uprzednio wydzierżawiona, oddana w użytkowanie, wynajęta lub użyczona, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy, użytkowania, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym.
3.
Za straty poniesione na skutek rozwiązania umów, o których mowa w ust. 2, przysługuje odszkodowanie.
4.
Do ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 odszkodowanie za nieruchomości, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, ust. 3-6 i art. 23 zasady ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości,
Art. 27. Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowio... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...