• § 23. - Nadzór analitycz...
  18.05.2024
Obserwuj akt

§ 23 mały dom maklerski


Nadzór analityczny

1.
Podstawowym instrumentem przeprowadzania badania i oceny nadzorczej jest nadzór analityczny.
2.
W ramach nadzoru analitycznego Komisja analizuje dane przekazywane przez domy maklerskie, w szczególności dotyczące:
1)
modelu biznesowego;
2)
sytuacji finansowej i kapitałowej;
3)
wdrożonych systemów zarządzania ryzykiem, w szczególności informacje o poszczególnych istotnych rodzajach ryzyka związanego z działalnością danego domu maklerskiego;
4)
procesu dokonywania przez dom maklerski szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych;
5)
procesu zarządzania domem maklerskim, ładu korporacyjnego;
6)
kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej do wykonywania obowiązków.
3.
Badanie i ocena nadzorcza mogą być realizowane także przez wizytę nadzorczą, o której mowa w art. 37a wizyta nadzorcza ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 355 i 2140), oraz kontrolę, o której mowa w art. 26 kontrola działalności lub sytuacji finansowej podmiotów ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
4.
Komisja, po przeprowadzeniu badania i na jego podstawie, wydaje ocenę nadzorczą oraz informuje o niej dom maklerski.
5.
W przypadku uzyskania informacji, które mają wpływ na ocenę nadzorczą, Komisja może dokonać aktualizacji tej oceny, chyba że od dnia uzyskania takich informacji upłynęło więcej niż 6 miesięcy.
§ 23 Nadzór analityczny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...