• § 24. - Badanie i ocena ...
  20.06.2024
Obserwuj akt

§ 24 mały dom maklerski


Badanie i ocena nadzorcza

1.
Komisja, przeprowadzając badanie i ocenę nadzorczą, uwzględnia:
1)
ekspozycję na ryzyka oraz strategie, polityki i procedury, o których mowa w § 4 ust. 3;
2)
lokalizację geograficzną ekspozycji domu maklerskiego;
3)
model biznesowy domu maklerskiego;
4)
zasady zarządzania domem maklerskim;
5)
kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej do wykonywania obowiązków;
6)
weryfikację spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w art. 110u weryfikacja wypełniania przez dom maklerski warunków stosowania metod obliczania funduszy własnych ustawy;
7)
ocenę ryzyka systemowego, z uwzględnieniem identyfikacji i pomiaru ryzyka systemowego zgodnie z art. 23 rozporządzenia 1093/2010 lub zaleceniami Europejskiej Rady do Spraw Ryzyka Systemowego;
8)
zawarcie przez dom maklerski umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.
2.
W zakresie weryfikacji, o której mowa w ust. 1 pkt 6, Komisja uwzględnia:
1)
zmiany w działalności domu maklerskiego;
2)
wdrożenie i stosowanie metod, o których mowa w art. 110u weryfikacja wypełniania przez dom maklerski warunków stosowania metod obliczania funduszy własnych ustawy, w odniesieniu do nowych usług;
3)
właściwe stosowanie przez dom maklerski opracowanych i aktualnych technik i praktyk.
§ 24 Badanie i ocena nadzorcza - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...