• § 31. - Określanie stosu...
  01.04.2023
Obserwuj akt

§ 31 mały dom maklerski


Określanie stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia

1.
Polityka wynagrodzeń określa stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności, związanych z nią ryzyk oraz wpływu osób objętych polityką wynagrodzeń na profil ryzyka domu maklerskiego.
2.
W przypadku gdy wynagrodzenie obejmuje gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia, mogą one być przyznane wyłącznie wraz z nawiązaniem stosunku pracy albo zawarcia innej umowy stanowiącej podstawę pełnienia funkcji i przysługują one w pierwszym roku zatrudnienia albo pełnienia funkcji.
3.
Dom maklerski zapewnia, aby postanowienia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę pełnienia funkcji:
1)
uwzględniały konieczność skutecznej realizacji polityki wynagrodzeń;
2)
zapewniały możliwość wstrzymania, ograniczenia, odmowy wypłaty lub realizacji zmiennych składników wynagrodzenia, w szczególności w przypadku gdy osoby objęte polityką wynagrodzeń uczestniczą w działaniach, których wynikiem są znaczne straty dla domu maklerskiego lub ponoszą odpowiedzialność za takie działania lub nie spełniają standardów dotyczących kompetencji i reputacji;
3)
zapobiegały unikaniu obowiązków wynikających z polityki wynagrodzeń.
§ 31 Określanie stosunku zmiennych składników wynagrodzen... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...