• § 4. - Wdrażanie systemu...
  01.04.2023
Obserwuj akt

§ 4 mały dom maklerski


Wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem

1.
Dom maklerski opracowuje i wdraża system zarządzania ryzykiem, na które jest lub może być narażony w związku z prowadzoną działalnością lub które stwarza lub mógłby stwarzać dla innych, uwzględniając w szczególności systemy i procesy stosowane w tej działalności oraz czynniki występujące w otoczeniu zewnętrznym domu maklerskiego, w szczególności wynikające ze stanu cyklu koniunkturalnego.
2.
System zarządzania ryzykiem zapewnia adekwatność i prawidłowość procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez dom maklerski działalności przez odpowiednio zaprojektowane i wdrożone procesy identyfikacji, pomiaru lub szacowania, monitorowania i kontroli oraz ograniczania ryzyka.
3.
Dom maklerski opracowuje i wdraża wewnętrzne strategie, polityki i procedury w zakresie identyfikacji, pomiaru lub szacowania, monitorowania i kontroli oraz ograniczania ryzyka, uwzględniając skutki podejmowania ryzyka oraz sposoby zarządzania ryzykiem i jego zgłaszania, włącznie z ryzykiem, jakie niesie otoczenie zewnętrzne domu maklerskiego, oraz zasady sprawozdawczości w tym zakresie.
4.
Strategie, polityki i procedury, o których mowa w ust. 3, są proporcjonalne do złożoności, profilu ryzyka i zakresu działalności domu maklerskiego oraz do jego apetytu na ryzyko, a także odzwierciedlają znaczenie domu maklerskiego w każdym państwie członkowskim, w którym prowadzi działalność.
5.
Strategie, polityki i procedury, o których mowa w ust. 3, zatwierdza zarząd domu maklerskiego.
6.
Strategie, polityki i procedury, o których mowa w ust. 3, podlegają weryfikacji w celu ich dostosowania do zmian profilu ryzyka działalności prowadzonej przez dom maklerski i do zmian otoczenia zewnętrznego domu maklerskiego. Weryfikacji dokonuje zarząd domu maklerskiego, co najmniej raz w roku, w szczególności w przypadku pojawienia się nowych rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii biznesowej i planach działania oraz zmian w otoczeniu zewnętrznym domu maklerskiego.
7.
Dom maklerski, co najmniej raz w roku, bada i ocenia, w ramach audytu wewnętrznego, adekwatność i skuteczność wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem oraz poziom jego wykorzystywania.
8.
Sprawozdania, raporty oraz istotne informacje dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem są przekazywane radzie nadzorczej.
§ 4 Wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...