• § 2. - Objaśnienie pojęc...
  03.10.2023
Obserwuj akt

§ 2 obniż. pod.


Objaśnienie pojęcia podmioty

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmiotach, rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.
§ 2 Objaśnienie pojęcia podmioty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...