• Art. 432. - Rodzaje nale...
  21.05.2024

Ustawa o obronie Ojczyzny

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2024.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Obserwuj akt

Art. 432. obrona Ojczyzny


Rodzaje należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych

1.
Żołnierze zawodowi otrzymują następujące inne należności pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie;
2)
dodatkowe uposażenie roczne;
3)
nagrody uznaniowe i zapomogi;
4)
nagrody jubileuszowe;
5)
należności za podróże i przeniesienia służbowe;
6)
gratyfikację urlopową;
7)
dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego;
8)
świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 niepodleganie obowiązkowi służby wojskowej ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 667);
9)
świadczenie motywacyjne;
9a)
świadczenie za długoletnią służbę wojskową;
9b)
dodatkowe świadczenie motywacyjne;
10)
należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;
11)
należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.
2.
Świadczenie motywacyjne ani dodatkowe świadczenie motywacyjne nie są dodatkami o charakterze stałym ani nie wchodzą w skład uposażenia stanowiącego podstawę obliczenia należności pieniężnych z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
3.
W przypadku śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna;
3)
pokrycie kosztów pogrzebu oraz zwrot kosztów przewozu zwłok do miejscowości, w której zmarły żołnierz ma być pochowany, z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
Art. 432. Rodzaje należności pieniężnych otrzymywanych pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...