• Art. 646. - Dane gromadz...
  21.05.2024

Ustawa o obronie Ojczyzny

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2024.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Obserwuj akt

Art. 646. obrona Ojczyzny


Dane gromadzone i przetwarzane w ewidencji

1.
W ewidencji, o której mowa w art. 645 ewidencja osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podlegających obowiązkowi świadczeń na rzecz obrony oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości będących lub mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych n ust. 1, gromadzi się i przetwarza następujące dane:
1)
w zakresie danych osobowych osób fizycznych podlegających obowiązkowi świadczeń na rzecz obrony:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) adres zamieszkania,
d) numer PESEL,
e) miejsce pracy, w tym stanowisko i adres pracodawcy,
f) rodzaj i zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach świadczeń osobistych,
g) termin realizacji i miejsce stawiennictwa do wykonania świadczeń,
h) nazwę świadczeniobiorcy;
2)
w zakresie danych o podmiotach podlegających obowiązkowi świadczeń rzeczowych na rzecz obrony:
a) imię i nazwisko (nazwę),
b) adres zamieszkania (siedzibę),
c) numer PESEL (REGON),
d) miejsce pracy, w tym stanowisko i adres pracodawcy (nazwę organu),
e) numer telefonu służbowego,
f) rodzaj i zakres świadczenia,
g) termin i miejsce dostarczenia lub przekazania przedmiotów świadczeń rzeczowych,
h) tytuł prawny do rzeczy ruchomych lub nieruchomości;
3)
w zakresie danych o nieruchomościach:
a) rodzaj nieruchomości,
b) położenie nieruchomości oraz jej adres,
c) powierzchnię oraz występującą na niej zabudowę,
d) termin wykonania świadczenia,
e) przeznaczenie i sposób użytkowania nieruchomości,
f) nazwę świadczeniobiorcy;
4)
w zakresie danych o rzeczach ruchomych:
a) rodzaj rzeczy ruchomej,
b) miejsce jej stałego przechowywania,
c) cechy techniczne rzeczy ruchomej, w tym w szczególności w przypadku pojazdów rodzaj, typ, markę, rodzaj nadwozia, numer rejestracyjny, ładowność, pojemność silnika,
d) dane z centralnej ewidencji pojazdów lub z innych ewidencji, jeżeli rzecz ruchoma podlega obowiązkowej rejestracji, w tym rok produkcji, datę pierwszej rejestracji, termin badania technicznego.
2.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje rzeczy ruchomych i nieruchomości podlegających ewidencji, z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych oraz konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu przygotowania obrony państwa.
Art. 646. Dane gromadzone i przetwarzane w ewidencji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...