• Art. 102. - Wysokość nak...
  15.07.2024

Art. 102. ochr.danych osob.


Wysokość nakładanych przez Prezesa Urzędu administracyjnych kar pieniężnych

1.
Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 100 000 złotych, na:
1)
jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych pkt 1–12 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
instytut badawczy;
3)
Narodowy Bank Polski.
2.
Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000 złotych na jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3.
Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu nakłada na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych rozporządzenia 2016/679.
Art. 102. Wysokość nakładanych przez Prezesa Urzędu admin... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...