• Art. 160. - Przepisy prz...
  22.02.2024

Ustawa o ochronie danych osobowych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 160. ochr.danych osob.


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu.
2.
Postępowania, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie ustawy uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
3.
Czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, pozostają skuteczne.
4.
Postępowania prowadzone na podstawie rozdziału 6 ustawy uchylanej w art. 175 utrata mocy niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych umarza się. Decyzji o umorzeniu postępowania nie wydaje się.
Art. 160. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...