• Art. 30. - Rozpatrywanie...
  03.03.2024

Art. 30. ochr.danych osob.


Rozpatrywanie wniosku o akredytację

1.
Prezes Urzędu rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 29 wniosek podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania o akredytację ust. 1, i w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku zgodnego z art. 29 wniosek podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania o akredytację, po zbadaniu spełniania kryteriów, o których mowa w art. 41 monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zawiadamia podmiot ubiegający się o akredytację o udzieleniu lub odmowie udzielenia akredytacji.
2.
Wniosek złożony do Prezesa Urzędu niezawierający informacji, o których mowa w art. 29 wniosek podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania o akredytację ust. 1 pkt 1, pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek nie zawiera informacji, o których mowa w art. 29 wniosek podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania o akredytację ust. 1 pkt 2, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 lub 3, Prezes Urzędu wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia wraz z pouczeniem, że ich nieuzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot ubiegający się o akredytację nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 41 monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Prezes Urzędu odmawia udzielenia akredytacji. Odmowa udzielenia akredytacji następuje w drodze decyzji.
Art. 30. Rozpatrywanie wniosku o akredytację - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...