• Art. 53. - Informacje ud...
  03.03.2024

Ustawa o ochronie danych osobowych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.03.2024

Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 53. ochr.danych osob.


Informacje udostępniane przez Prezesa Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej

1.
Prezes Urzędu udostępnia na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:
1)
standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 28 podmiot przetwarzający ust. 8 rozporządzenia 2016/679;
2)
zatwierdzone kodeksy postępowania, o których mowa w art. 40 kodeksy postępowania rozporządzenia 2016/679, a także zmiany tych kodeksów;
3)
przyjęte standardowe klauzule ochrony danych, o których mowa w art. 46 przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń ust. 2 lit. d rozporządzenia 2016/679;
4)
rekomendacje określające środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
2.
Rekomendacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, sporządzane są z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju działalności i podlegają okresowej aktualizacji.
3.
Projekt rekomendacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Prezes Urzędu konsultuje z zainteresowanymi podmiotami, których zakresu działania dotyczy dany projekt.
Art. 53. Informacje udostępniane przez Prezesa Urzędu w B... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...