• Art. 6a. - Przetwarzanie...
  03.03.2024

Ustawa o ochronie danych osobowych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.03.2024

Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 6a. ochr.danych osob.


Przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonywania kompetencji Prezydenta RP

1.
Do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania konstytucyjnych i ustawowych kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nieobjętym bezpieczeństwem narodowym, stosuje się odpowiednio przepisy art 4–7, art. 11 przetwarzanie niewymagające identyfikacji, art. 12 przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą, art. 16 prawo do sprostowania danych, art. 17 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), art. 24 obowiązki administratora ust. 1 i 2, art. 25 uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych ust. 1 i 2, art 28–30, art. 32 bezpieczeństwo przetwarzania, art. 34 zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, art. 35 ocena skutków dla ochrony danych, art 37–39 i art. 86 przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych rozporządzenia 2016/679 oraz przepisy art. 6 wyłączenie stosowania przepisów ustawy i rozporządzenia i art. 11 udostępnianie danych inspektora ochrony danych ustawy.
2.
Przetwarzanie danych, o których mowa w art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych i art. 10 przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie niezbędnym do realizacji konstytucyjnych i ustawowych kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do realizacji zadań wynikających z tych kompetencji.
Art. 6a. Przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonywa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...