• Art. 81. - Upoważnienie ...
  03.03.2024

Ustawa o ochronie danych osobowych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.03.2024

Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 81. ochr.danych osob.


Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

1.
Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 uprawnienie do przeprowadzania kontroli ust. 1 pkt 2, po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2.
Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1)
wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
2)
oznaczenie organu;
3)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 uprawnienie do przeprowadzania kontroli ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
5)
oznaczenie kontrolowanego;
6)
wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynności kontrolnych;
7)
podpis Prezesa Urzędu;
8)
pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach;
9)
datę i miejsce jego wystawienia.
Art. 81. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...