• Art. 83. - Udział w kont...
  22.02.2024

Ustawa o ochronie danych osobowych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Art. 83. ochr.danych osob.


Udział w kontroli i obowiązki kontrolowanego

1.
Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
2.
Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli.
3.
W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa lub dokument potwierdzający tożsamość mogą być okazane:
1)
osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 97 domniemanie umocowania osoby znajdującej się w lokalu przedsiębiorstwa ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) lub
2)
przywołanemu świadkowi, jeżeli jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 czyn zabroniony § 13 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.), niebędącemu pracownikiem Urzędu albo osobą, o której mowa w art. 80 wyłączenie kontrolującego z udziału w kontroli ust. 1.
Art. 83. Udział w kontroli i obowiązki kontrolowanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...