• Art. 80. - Reprezentowan...
  05.06.2023

Art. 80. ochr. danych


Reprezentowanie osób, których dane dotyczą

1.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo umocować podmiot, organizację lub zrzeszenie – które nie mają charakteru zarobkowego, zostały należycie ustanowione zgodnie z prawem państwa członkowskiego, mają cele statutowe leżące w interesie publicznym i działają w dziedzinie ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w związku z ochroną ich danych osobowych – do wniesienia w jej imieniu skargi oraz wykonywania w jej imieniu praw, o których mowa w art. 77 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, art. 78 prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu i art. 79 prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, oraz żądania w jej imieniu odszkodowania, o którym mowa w art. 82 prawo do odszkodowania i odpowiedzialność, jeżeli przewiduje to prawo państwa członkowskiego.
2.
Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że podmiot, organizacja lub zrzeszenie, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mają – niezależnie od upoważnienia otrzymanego od osoby, której dane dotyczą – prawo wnieść w tym państwie członkowskim skargę do organu nadzorczego właściwego zgodnie z art. 77 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wykonać prawa, o których mowa w art. 78 prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu i art. 79 prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jeżeli uznają, że w wyniku przetwarzania naruszone zostały prawa osoby, której dane dotyczą, wynikające z niniejszego rozporządzenia.
Art. 80. Reprezentowanie osób, których dane dotyczą - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...