• Art. 30. - Forma i eleme...
  17.04.2024
Obserwuj akt

Art. 30. ochr.nab.lok. i DFG


Forma i elementy umowy rezerwacyjnej

1.
Umowę rezerwacyjną zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Umowa rezerwacyjna określa w szczególności:
1)
strony, miejsce i datę zawarcia umowy;
2)
cenę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego z oferty sprzedaży;
3)
wysokość opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w art. 32 opłata rezerwacyjna ust. 1, jeżeli taka opłata została przewidziana przez strony;
4)
okres, na jaki lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny wybrany przez rezerwującego będzie wyłączony z oferty sprzedaży;
5)
określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
6)
określenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, powierzchni i układu pomieszczeń.
3.
Nie dokonuje się przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy rezerwacyjnej. Dokonanie takiego przeniesienia jest nieważne.
4.
W przypadku gdy rezerwujący dokonuje przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy rezerwacyjnej na osobę zaliczaną do I albo II grupy podatkowej, o których mowa w art. 14 grupy podatkowe ust. 3 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043, z późn. zm.), przepisu ust. 3 nie stosuje się.
Art. 30. Forma i elementy umowy rezerwacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...