• Art. 34. - Zwrot opłaty ...
  23.06.2024
Obserwuj akt

Art. 34. ochr.nab.lok. i DFG


Zwrot opłaty rezerwacyjnej

1.
Opłata rezerwacyjna, o której mowa w art. 32 opłata rezerwacyjna ust. 1, jest niezwłocznie zwracana rezerwującemu w przypadku, gdy:
1)
rezerwujący nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu, o których mowa w art. 31 okres obowiązywania umowy rezerwacyjnej zdanie drugie, w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 11 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
2)
deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper, o którym mowa w art. 4 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a przedsiębiorcą, nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej;
3)
deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach bez poinformowania rezerwującego.
2.
W przypadku gdy umowa, o której mowa w art. 3 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a deweloperem albo art. 4 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a przedsiębiorcą, została poprzedzona umową rezerwacyjną, a deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper nie usunął wad zgłoszonych do protokołu odbioru i nabywca nie przystąpił do podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości, opłata rezerwacyjna jest zwracana w podwójnej wysokości.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opłata rezerwacyjna jest zwracana w podwójnej wysokości.
Art. 34. Zwrot opłaty rezerwacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...