• Art. 36. - Elementy inny...
  30.05.2024
Obserwuj akt

Art. 36. ochr.nab.lok. i DFG


Elementy innych umów deweloperskich

1.
Umowy, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, zawierają w szczególności:
1)
określenie stron, miejsca i daty zawarcia umowy;
2)
cenę nabycia praw wynikających z umowy;
3)
zobowiązanie dewelopera do:
a) ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo
b) przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu, albo
c) przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;
4)
zobowiązanie nabywcy do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy;
5)
termin przeniesienia na nabywcę praw wynikających z umowy;
6)
datę uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku umowy zawierającej zobowiązania, o których mowa w pkt 3 lit. a oraz b;
7)
wskazanie dnia, z upływem którego minął termin na wniesienie sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku umowy zawierającej zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3 lit. c;
8)
datę wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu – w przypadku umowy zawierającej zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3 lit. a oraz b;
9)
datę ustanowienia odrębnej własności lokalu – w przypadku umowy zawierającej zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3 lit. b;
10)
odpowiednio postanowienia, o których mowa w art. 35 elementy umowy deweloperskiej ust. 1 pkt 3–6, 9–18 i 20.
2.
Do umów, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 elementy umowy deweloperskiej ust. 2 i 3.
3.
Do umowy, o której mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 2, zawartej wraz z jedną z umów, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, stosuje się przepisy art. 35 elementy umowy deweloperskiej ust. 4.
Art. 36. Elementy innych umów deweloperskich - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...